VISION

Khác với Camera an ninh chỉ có chức năng theo dõi, quan sát,hệ thống Camera công nghiệp cho phép thực hiện...
Xem chi tiết

ROBOTICS

Công ty chúng tôi cung cấp các cánh tay robot tiêu chuẩn và các giải pháp tự động hóa robot được giám sát. Sản phẩm của chúng tôi bao gồm: robot đóng thùng,....
Xem chi tiết

DIGITAL FACTORY

Ở thế kỷ 21 khoa học kỹ thuật sang trang mới, một kỷ nguyên mới bắt đầu, những vấn đề gì đã nghiên cứu đạt tới mức xem như hoàn thiện ở thế kỷ 20 thì nó trở....
Xem chi tiết