ĐÀO TẠO

Nhằm đảm bảo nhân sự chất lượng để tham gia các dự án kỹ thuật. Các nhân viên của Vuletech luôn được đào tạo bài bản về Tự Động Hóa.

Các nhân viên mới khi tham gia sẽ được đào tạo về lý thuyết lẫn thực tế, để có thể đáp ứng được các dự án trong nhà máy

Chia sẻ