• (028).3620.8179
  • info@vuletech.com

Các giải pháp kiểm tra sản phẩm kết hợp

Các giải pháp kiểm tra sản phẩm kết hợp

Cải thiện tính tuân thủ, kích thước nhỏ gọn

Kết hợp cân băng tải với máy dò kim loại hoặc hệ thống Tia-X giúp tăng cường các điểm kiểm soát tới hạn bằng cách tăng khả năng cân. Điều này giúp bảo vệ tránh chiết rót thiếu và lãng phí sản phẩm không cần thiết khi kết hợp với việc máy dò kim loại hoặc các tạp chất vật lý khác tại một điểm trên dây chuyền sản xuất. Các hệ thống kết hợp của chúng tôi có kích thước nhỏ gọn và dễ dàng phù hợp với dây chuyền sản xuất hiện tại.

Xử lý sản phẩm nâng cao

Khi nhiều quy trình kiểm tra đang được tiến hành bởi một hệ thống kiểm tra thống nhất, thì nó đòi hỏi nhiều suy nghĩ hơn về cách thức các sản phẩm đi qua quy trình. Các tùy chọn xử lý sản phẩm của chúng tôi được chế tạo để xử lý việc truyền sản phẩm đi và đến hệ thống một cách suôn sẻ nhằm tránh tắc nghẽn dây chuyền. Điều này đặc biệt hữu ích khi xử lý các sản phẩm có trọng lượng nhẹ và không ổn định có thể gặp sự cố khi đi và đến hệ thống và qua màn che Tia-X lớn.

Các giải pháp kiểm tra sản phẩm kết hợp
Các giải pháp kiểm tra sản phẩm kết hợp

Kiểm tra dữ liệu sản xuất

Kiểm tra bằng hình ảnh tùy chọn có thể dễ dàng được thêm vào cân băng tải hoặc các thiết bị kiểm tra sản phẩm hiện tại để đạt được kết quả kiểm tra vượt trội nhằm xác định lỗi ghi nhãn. Tùy chọn kiểm tra dữ liệu sản phẩm phù hợp với các sản phẩm được định hướng trong khi tùy chọn kiểm tra dữ liệu sản phẩm 360 bằng 6 cảm biến giúp kiểm tra của sản phẩm tròn một cách đáng tin cậy. Các giải pháp tích hợp, tiết kiệm không gian này phát hiện các sản phẩm không tuân thủ cho phép loại bỏ chúng bằng cân băng tải hoặc hệ thống kiểm tra sản phẩm. Các sản phẩm không đạt thông số kỹ thuật bị loại bỏ vào thùng hứng riêng để tách chúng khỏi các sản phẩm sai trọng lượng hoặc bị nhiễm bẩn.

Bộ kit thẩm định chi tiết

Duy trình quy trình kiểm định cũng như tài liệu liên quan đến quá trình kiểm tra và kiểm soát chất lượng là một phương pháp tốt và, tùy theo ngành, có thể là bắt buộc. Kết hợp cân băng tải và máy dò kim loại hoặc hệ thống kiểm tra bằng Tia-X của chúng tôi có thể được trang bị một số tùy chọn theo dõi giúp tối đa hóa chất lượng và an toàn sản phẩm, đồng thời cũng chứng minh rằng tất cả các bước hợp lý đã được thực hiện để tránh nguy cơ nhiễm bẩn.

Các giải pháp kiểm tra sản phẩm kết hợp
vận chuyển container bằng sà lanvận chuyển hàng hóa bằng sà lan
(028).3620.8179 VULETECH @VuLeTechnologyCompanyLimited @0908006188