• (028).3620.8179
  • info@vuletech.com

Hệ thống lắp ráp tụ điện hoàn toàn tự động

Dự án 2: Hệ thống lắp ráp tụ điện hoàn toàn tự động

cybernetik
  1. Tích hợp 16 robot pick and place, hàn điểm, ứng dụng dán và hàn laser.
  2. Hoàn thành công nghiệp 4.0 với MES dựa trên hệ thống điều khiển.
  3. Chỉ có 2 nhà điều hành xử lý sản xuất hoàn chỉnh

Ngành Công Nghiệp

Điện Tử

Lĩnh Vực

Tự Động Hóa Robot

Khu Vực

Ấn Độ

vận chuyển container bằng sà lanvận chuyển hàng hóa bằng sà lan
(028).3620.8179 VULETECH @VuLeTechnologyCompanyLimited @0908006188