• (028).3620.8179
  • info@vuletech.com

Khai thác trọn gói và sản xuất carbon dioxide (CO2)

Dự án 14: Khai thác trọn gói và sản xuất carbon dioxide (Co2)

cybertnetik
  1. Hệ thống quy mô thí điểm (10L) và quy mô sản xuất (300L) tuân thủ GMP đã thực hiện
  2. Vận hành sản xuất độc lập

Ngành Công Nghiệp

Hương Vị và Hương Thơm

Lĩnh Vực

Siêu Chiết Xuất

Khu Vực

Ấn Độ

vận chuyển container bằng sà lanvận chuyển hàng hóa bằng sà lan
(028).3620.8179 VULETECH @VuLeTechnologyCompanyLimited @0908006188