• (028).3620.8179
  • info@vuletech.com

Kiểm tra bằng hình ảnh tích hợp trên cân băng tải

Kiểm tra bằng hình ảnh cho tất cả các sản phẩm.

Lỗi nhãn dán có thể xảy ra ở bất kỳ đâu trên toàn bộ chuỗi cung ứng và khi không có hệ thống kiểm tra bằng hình ảnh, nhiều khả năng lỗi này sẽ không được phát hiện. Thời gian phát hiện và khắc phục lỗi càng lâu thì ảnh hưởng càng lớn đến uy tín thương hiệu của doanh nghiệp, đi kèm theo đó là hậu quả tài chính ngày càng lớn. VULETECH hiện có giải pháp kiểm tra bằng hình ảnh hiệu quả về chi phí, dễ sử dụng và tiết kiệm không gian có thể tích hợp trên cân băng tải hoặc trên dây chuyền hiện có của doanh nghiệp.

Bằng cách kết hợp hệ thống kiểm tra ngoại quan của Cognex, chúng tôi cung cấp giải pháp để bổ sung khả năng kiểm tra bằng hình ảnh cho cân băng tải, giúp kiểm soát lỗi nhãn dán một cách nhanh chóng và chính xác, giảm khả năng đưa sản phẩm lỗi ra thị trường, ảnh hưởng đến uy tín của công ty.

vận chuyển container bằng sà lanvận chuyển hàng hóa bằng sà lan
(028).3620.8179 VULETECH @VuLeTechnologyCompanyLimited @0908006188