• (028).3620.8179
  • info@vuletech.com

Robot nạp và cân khay cho sản phẩm thường

Dự án 4: Robot nạp và cân khay cho sản phẩm thường

cybernetik
  1. Gắp khay chính xác từ ngăn xếp trống trên xe đẩy
  2. Cân chính xác và đổ khay bên trong
  3. Vị trí khay chính xác trên ngăn xếp khay đầy trên xe đẩy
  4. Hoàn thành SS304 được FDA phê duyệt xây dựng
  5. Tuân thủ các hướng dẫn an toàn quốc tế

Ngành Công Nghiệp

Socola

Lĩnh Vực

Tự Động Hóa Robot

Khu Vực 

Mỹ

vận chuyển container bằng sà lanvận chuyển hàng hóa bằng sà lan
(028).3620.8179 VULETECH @VuLeTechnologyCompanyLimited @0908006188