• (028).3620.8179
  • info@vuletech.com

ỨNG DỤNG COGNEX CHO NGÀNH DƯỢC VÀ Y TẾ (PHẦN 1)

Các giải pháp machine vision tiên tiến cho ngành dược phẩm và y tế

Hệ thống Vision Cognex 2D

Hệ thống Vision Cognex 3D

Cognex Barcode Readers

Bộ xác nhận mã vạch Cognex

Cognex Deep Learning

Ứng dụng: Mã nhỏ và bị hỏng

Ứng dụng: Mã vạch với bao bì

Ứng dụng: Đọc nhiều mã vạch

Ứng dụng: Nhãn OCR và OCV

Các tính năng chính của DataMan 475V

Phần mềm nâng cao

Tính linh hoạt tối đa

vận chuyển container bằng sà lanvận chuyển hàng hóa bằng sà lan
(028).3620.8179 VULETECH @VuLeTechnologyCompanyLimited @0908006188