• (028).3620.8179
  • info@vuletech.com

Năm nguyên tắc của Lean Manufacturing – sản xuất tinh gọn

Sản xuất tinh gọn là một phương pháp tập trung vào việc giảm thiểu lãng phí trong hệ thống sản xuất đồng thời tối đa hóa năng suất. Một số lợi ích của sản xuất tinh gọn có thể bao gồm giảm thời gian thực hiện, giảm chi phí vận hành và cải thiện chất lượng sản phẩm.

Một số công ty nổi tiếng sử dụng Lean Manufacturing bao gồm Toyota, Intel, John Deere và Nike. Phương pháp này dựa trên Hệ thống sản xuất Toyota và vẫn được sử dụng bởi công ty đó, cũng như vô số công ty khác. Sản xuất tinh gọn dựa trên một số nguyên tắc cụ thể, chẳng hạn như Kaizen hoặc cải tiến liên tục.

Sản xuất tinh gọn đã được giới thiệu với thế giới thông qua ấn phẩm năm 1990 của Cỗ máy thay đổi thế giới , dựa trên một nghiên cứu của MIT về tương lai của ô tô được chi tiết hóa bởi hệ thống sản xuất tinh gọn của Toyota. Kể từ thời điểm đó, các nguyên tắc tinh gọn đã ảnh hưởng sâu sắc đến các khái niệm sản xuất trên toàn thế giới, cũng như các ngành bên ngoài sản xuất, bao gồm chăm sóc sức khỏe, phát triển phần mềm và các ngành dịch vụ.

Năm nguyên tắc của sản xuất tinh gọn

Một cuốn sách được tham khảo rộng rãi,  Tư duy Tinh gọn: Loại bỏ Lãng phí và Tạo ra Sự giàu có trong Công ty của Bạn , được xuất bản vào năm 1996, đưa ra năm nguyên tắc của tinh gọn, mà nhiều người trong lĩnh vực này coi là nguyên tắc cốt lõi. Chúng là giá trị, dòng giá trị, dòng chảy, sức kéo và sự hoàn hảo. Những điều này hiện được sử dụng làm cơ sở để thực hiện Lean Manufacturing.

1. Xác định giá trị từ quan điểm của khách hàng. 

Giá trị được tạo ra bởi người sản xuất, nhưng nó được xác định bởi khách hàng. Các công ty cần phải hiểu giá trị mà khách hàng đặt lên các sản phẩm và dịch vụ của họ, từ đó có thể giúp họ xác định số tiền mà khách hàng sẵn sàng trả.

Công ty phải cố gắng loại bỏ lãng phí và chi phí khỏi quá trình kinh doanh của mình để có thể đạt được mức giá tối ưu của khách hàng – mang lại lợi nhuận cao nhất cho công ty.

2. Lập bản đồ dòng giá trị. 

Nguyên tắc này liên quan đến việc ghi lại và phân tích luồng thông tin hoặc vật liệu cần thiết để sản xuất một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể với mục đích xác định sự lãng phí và các phương pháp cải tiến. Lập bản đồ dòng giá trị bao gồm toàn bộ vòng đời của sản phẩm, từ nguyên liệu thô cho đến thải bỏ.

Các công ty phải kiểm tra từng giai đoạn của chu trình để tìm chất thải. Bất cứ điều gì không tăng thêm giá trị phải được loại bỏ. Tư duy tinh gọn khuyến nghị liên kết chuỗi cung ứng như một phần của nỗ lực này.

3. Tạo dòng chảy. 

Loại bỏ các rào cản chức năng và xác định các cách để cải thiện thời gian thực hiện. Điều này hỗ trợ trong việc đảm bảo các quy trình diễn ra suôn sẻ từ khi nhận được đơn đặt hàng đến khi giao hàng. Dòng chảy rất quan trọng đối với việc loại bỏ chất thải. Sản xuất tinh gọn dựa vào việc ngăn chặn sự gián đoạn trong quá trình sản xuất và tạo điều kiện cho một bộ quy trình hài hòa và tích hợp trong đó các hoạt động di chuyển liên tục.

4. Thiết lập một hệ thống kéo. 

Điều này có nghĩa là bạn chỉ bắt đầu công việc mới khi có nhu cầu. Sản xuất tinh gọn sử dụng hệ thống kéo thay vì hệ thống đẩy.

Hệ thống đẩy được sử dụng trong hệ thống hoạch định nguồn lực sản xuất (MRP). Với hệ thống đẩy, nhu cầu hàng tồn kho được xác định trước và sản phẩm được sản xuất để đáp ứng dự báo đó. Tuy nhiên, các dự báo thường không chính xác, có thể dẫn đến sự dao động giữa quá nhiều hàng tồn kho và không đủ, cũng như lịch trình bị gián đoạn sau đó và dịch vụ khách hàng kém.

Ngược lại với MRP, sản xuất tinh gọn dựa trên một hệ thống kéo, trong đó không có gì được mua hoặc sản xuất cho đến khi có nhu cầu. Kéo dựa vào sự linh hoạt và giao tiếp.

5. Theo đuổi sự hoàn hảo với cải tiến quy trình liên tục, hay còn gọi là Kaizen. 

Sản xuất tinh gọn dựa trên khái niệm liên tục phấn đấu cho sự hoàn hảo, yêu cầu nhắm mục tiêu vào nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề chất lượng và xử lý và loại bỏ lãng phí trên toàn bộ dòng giá trị

vận chuyển container bằng sà lanvận chuyển hàng hóa bằng sà lan
(028).3620.8179 VULETECH @VuLeTechnologyCompanyLimited @0908006188