• (028).3620.8179
  • info@vuletech.com
Máy đo tần số

Máy đo tần số 1/8 DIN
Xung điện áp

Tính năng

Có thể lựa chọn một màn hình / nhiều màn hình
・ Có thể thay đổi phạm vi đo bằng cách lựa chọn phạm vi đầu vào
・ Có thể lựa chọn nhiều phạm vi đầu ra và điện áp nguồn cung cấp khác nhau để phù hợp với ứng dụng của bạn

vận chuyển container bằng sà lanvận chuyển hàng hóa bằng sà lan
(028).3620.8179 VULETECH @VuLeTechnologyCompanyLimited @0908006188