• (028).3620.8179
  • info@vuletech.com
iMAG

Lợi ích của iMAG:

  • Quản lý hiệu quả sản xuất;
  • Quản lý bảo trì trang thiết bị, dây chuyền sản xuất;
  • Quản lý thất thoát nguyên vật liệu, năng lượng sử dụng;
  • Tiết kiệm thời gian và đơn giản hóa việc quản lý và báo cáo thông qua dữ liệu kĩ thuật số và kiểm tra trực tuyến;
  • Quản lý cục bộ để cải thiện năng suất, giảm thiểu chi phí quản lý và bảo trì, đối với nhà máy kĩ thuật số.
i-MAG basic
i-MAG Manufacturing
i-MAG Maintenance
i-MAG Energy
i-MAG PMweb
i-MAG Web
Tài liệu tham khảo VuLe-iMAG_Introduction (ENG)
vận chuyển container bằng sà lanvận chuyển hàng hóa bằng sà lan
(028).3620.8179 VULETECH @VuLeTechnologyCompanyLimited @0908006188