• (028).3620.8179
  • info@vuletech.com

ỨNG DỤNG THIẾT BỊ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU WATANABE WSPF SERIES TRONG CÔNG NGHIỆP

Ưu điểm nổi bật (Advanctage): 

1. Khả năng điều chỉnh dải rộng lên đến +/- 10%.

2. 15 vòng quay điều chỉnh dải chuyển đổi

3. Ngưỡng điện áp đánh thủng lên đến 3kV

4. Điện áp nguồn cấp cho phép đến DC30V

5. Bảo hành 5 năm

Model thông dụng gồm có: (Model selection guide)

– Isolator WSPF-IS Input signal DC current / voltage (Process signal): Bộ chuyển đổi cách ly tín hiệu WSPF-IS

– Isolator WSPF-DS: Bộ chuyển đổi cách ly tín hiệu WSPF-DS

– Dual-output Isolator WSPF-DSW (DC current / voltage): Bộ chuyển đổi cách ly tín hiệu 02 ngõ ra WSPF-DSW

– High-speed Response Isolator WSPF-DE: Bộ chuyển đổi tín hiệu tốc độ cao WSPF-DE

– Dual-output High-speed Response Isolator WSPF-DEW: Bộ chuyển đổi tín hiệu tốc độ cao 02 ngõ ra WSPF-DEW

– Distributor (Current Loop Supply) WSPF-DBZ: Bộ chuyển đổi tín hiệu analog cùng ngõ ra nguồn DC WSPF-DBZ

– Dual-output Distributor (Current Loop Supply) WSPF-DBZW: Bộ chuyển đổi tín hiệu 02 ngõ ra analog cùng ngõ ra nguồn DC WSPF-DBZW

– Thermocouple Converter WSPF-THS: Bộ chuyển đổi tín hiệu can nhiệt WSPF-THS

– Dual-output Thermocouple Converter WSPF-THW: Bộ chuyển đổi tín hiệu can nhiệt 02 ngõ ra WSPF-THW

– RTD Converter WSPF-RTS: Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt điện trở WSPF-RTS

– Dual-output RTD Converter WSPF-RTW: Bộ chuyển đổi tín hiệu nhiệt điện trở 02 ngõ ra WSPF-RTW

Ứng dụng một số thiết bị chuyển đổi tín hiệu của Watanabe (Application):

Quý khách hàng có thể tham khảo một số ứng dụng dưới:

Signal conversion to 2 different output signal

vận chuyển container bằng sà lanvận chuyển hàng hóa bằng sà lan
(028).3620.8179 VULETECH @VuLeTechnologyCompanyLimited @0908006188