• (028).3620.8179
  • info@vuletech.com

CHI PHÍ THỰC SỰ CỦA DOWNTIME

Bạn có biết doanh nghiệp của mình tốn bao nhiêu thời gian chết máy (máy không hoạt động, máy không được sử dụng) không? Đối với nhiều nhà sản xuất, đó là nguồn thời gian sản xuất bị mất lớn nhất. Và theo Mạng công nghiệp kinh doanh , hơn 80% chủ doanh nghiệp không thể tính toán chính xác chi phí thời gian ngừng hoạt động thực sự của họ.

Không phải tất cả thời gian chết đều như nhau. Nếu định bảo trì định kỳ hoặc sửa máy, doanh nghiệp có thể lập kế hoạch cho khoản thu nhập bị mất và bù đắp cho phù hợp. Thời gian ngừng hoạt động theo kế hoạch này cũng thường ngắn hơn đáng kể so với thời gian ngừng hoạt động ngoài kế hoạch. Khi thời gian ngừng hoạt động ngoài kế hoạch xảy ra, doanh nghiệp không tạo ra bất kỳ giá trị nào, nhưng chi phí của các hoạt động chung vẫn tiếp tục tăng lên. Điều này cuối cùng ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty một cách đáng kể.

Một số thông tin về thời gian ngừng hoạt động:
  1. Theo một nghiên cứu năm 2016, chi phí trung bình cho thời gian ngừng hoạt động của tất cả các doanh nghiệp là 260.000 đô la mỗi giờ. Đó là mức tăng 60% so với năm 2014.
  2. Chi phí thời gian chết thay đổi theo ngành. Ví dụ, trong ngành công nghiệp ô tô, thời gian chết có thể lên đến 50.000 đô la  mỗi phút. Con số này tương đương với 3 triệu đô la mỗi giờ.
  3. Một ước tính phổ biến là các nhà máy mất từ ​​5% đến 20% năng suất do thời gian ngừng hoạt động.
  4. Lỗi do con người gây ra khoảng 23% thời gian ngừng hoạt động ngoài kế hoạch trong sản xuất.
  5. Thiết bị bị lỗi là một nguyên nhân phổ biến khác gây ra thời gian ngừng hoạt động. Một cuộc khảo sát năm 2017 cho thấy 70% công ty thiếu nhận thức đầy đủ về thời điểm thiết bị đến hạn bảo trì hoặc nâng cấp.

Xem thêm: 8 loại lãng phí trong sản xuất

Cách tính toán chi phí thời gian ngừng hoạt động của bạn

Để tính toán tổn thất thời gian chết, có một số khía cạnh của doanh nghiệp mà bạn cần biết trước tiên. Bao gồm các:

  • Số giờ hoạt động của máy được đề cập
  • Số giờ ngừng hoạt động
  • Tổng số đơn vị trung bình được sản xuất mỗi tuần
  • Lợi nhuận gộp trên mỗi đơn vị

Khi bạn biết thông tin trên, bạn có thể hoàn thành phương trình dưới đây để tìm tổng số lỗ của mình.

Thời gian hoạt động theo kế hoạch – Thời gian hoạt động thực tế = Số giờ ngừng hoạt động
Tổng số đơn vị được sản xuất / Thời gian hoạt động theo kế hoạch = Tỷ lệ sản xuất trung bình mỗi giờ Số
giờ ngừng hoạt động X Tỷ lệ sản xuất trung bình = # đơn vị không được sản xuất
# đơn vị không được sản xuất X Tổng lợi nhuận trên mỗi đơn vị = Tổng lỗ gộp

Vì vậy, giả sử rằng một trong các máy của bạn ngừng hoạt động trong ba ngày. Chúng ta sẽ tưởng tượng rằng cỗ máy này chỉ hoạt động 8 giờ / ngày, vì vậy đó là 24 giờ ngừng hoạt động trong số 40 giờ một tuần. Trung bình một tuần, giả sử rằng chiếc máy bị hỏng thường sản xuất 10.000 chiếc. Do đó, 10.000 đơn vị chia cho 40 giờ hoạt động theo kế hoạch = 250 đơn vị được sản xuất / giờ.

Bây giờ chúng ta đã biết tỷ lệ sản xuất hàng giờ của mình, chúng ta có thể nhân nó với số giờ máy móc đó đã ngừng hoạt động. 250 X 24 = 6.000 đơn vị không được sản xuất.

Cuối cùng, chúng tôi có thể nhân 6.000 đơn vị đó với tổng lợi nhuận trên mỗi đơn vị. Đối với ví dụ này, chúng tôi sẽ đặt con số đó là 6 đô la. Điều đó đặt tổng lợi nhuận gộp bị mất do thời gian ngừng hoạt động của bạn là 36.000 đô la.

40 giờ – 16 giờ = 24 giờ ngừng hoạt động
10.000 đơn vị / 40 giờ = 250 đơn vị mỗi giờ
24 giờ X 250 đơn vị = 6.000 đơn vị không được sản xuất
6.000 đơn vị X 6 đô la = 36.000 đô la tổng lợi nhuận bị mất

Hãy ghi nhớ: đây chỉ là lợi nhuận bị mất của bạn. Để khắc phục sự cố, rất có thể bạn sẽ cần phải trả tiền cho một chuyên gia đến và khắc phục sự cố, điều này sẽ tốn kém hơn. Tuy nhiên, sự mất mát thực sự là do thời gian bị lãng phí.

Xem thêm: Thời gian chết trong sản xuất Downtime

vận chuyển container bằng sà lanvận chuyển hàng hóa bằng sà lan
(028).3620.8179 VULETECH @VuLeTechnologyCompanyLimited @0908006188