• (028).3620.8179
 • info@vuletech.com

Bộ chuyển đổi tín hiệu nguồn/ AC

 • WSP-VF

  WSP-VF

  Bộ chuyển đổi DC sang xung

 • WSP-FVW

  WSP-FVW

  Bộ chuyển đổi xung 2 đầu ra sang DC

 • WSP-FV

  WSP-FV

  Bộ chuyển đổi xung sang DC

 • WSP-FZP

  WSP-FZP

  Isolator xung 2 đầu ra (với nguồn cấp cho cảm biến)

 • WSP-PTEW

  WSP-PTEW

  Bộ chuyển đổi PT 2 đầu ra (RMS đúng)

 • WSP-PTAW

  Bộ chuyển đổi PT 2 đầu ra (chỉnh lưu)

 • WSP-PTE

  Bộ chuyển đổi PT (true RMS)

 • WSP-CTEW

  Bộ chuyển đổi CT 2 đầu ra (true RMS)

 • WSP-CTAW

  Bộ chuyển đổi CT 2 đầu ra

 • WSP-EFW

  Bộ chuyển đổi giá trị RMS 2 đầu ra (RMS đúng)

 • WSP-ACW

  WSP-ACW

  Bộ chuyển đổi AC 2 đầu ra

 • WSP-EZ

  WSP-EZ

  Bộ chuyển đổi giá trị RMS (RMS đúng)

 • Bộ chuyển đổi tín hiệu nguồn AC

  WSP-AZ

  Bộ chuyển đổi AC

(028).3620.8179 VULETECH @VuLeTechnologyCompanyLimited @0908006188