• (028).3620.8179
  • info@vuletech.com

Sản Phẩm

WPMZ-1

Đo điện áp / dòng điện DC

A7000

A7=18

Nhiệt kế 36mm x 72mm

TH-2B/5B

Bộ chuyển đổi chiết áp

TH-1C

Bộ chuyển đổi nhiệt độ

TH-2A/5A

Bộ chuyển đổi nhiệt độ RTD

TH-2C/5C

Bộ chuyển đổi nhiệt độ cặp nhiệt điện

TH-1L

Nhà phân phối (Nguồn cung cấp vòng lặp hiện tại)

TH-41-2

Bộ cách ly nguồn vòng lặp 2 kênh

TH-41-1

Bộ cách ly cấp nguồn vòng lặp

TH-2F/5F

Bộ cách ly tín hiệu DC cực nhỏ

TW-3RA

Bộ thiết lập báo động cho cài đặt 2 điểm (với màn hình LED)

Bộ chuyển đổi xung sang DC

TW-3K

Bộ chuyển đổi xung sang DC

TW-DO :

TW-DO

Bộ chuyển đổi oxy hòa tan đa năng

TW-2B

TW-2B

Bộ chuyển đổi chiết áp 2 đầu ra

TW-3S

Bộ chuyển đổi cảm biến lực

TW-2C

Bộ chuyển đổi nhiệt độ 2 đầu ra

TW-1C

Bộ chuyển đổi nhiệt độ

TW-1L

Nguồn cung cấp vòng lặp hiện tại, không bị cô lập

TW-2XA

Bộ cách ly 2 đầu ra (nguồn điện AC)

2 đầu ra (nguồn điện DC)

TW-2X

2 đầu ra (nguồn điện DC)

TW-4M :Universal isolator

TW-4M

Universal isolator

(028).3620.8179 VULETECH @VuLeTechnologyCompanyLimited @0908006188