HÀNH TRÌNH CỦA VULETECH

2008: Thành lập với tên gọi CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VŨ LÊ.