• (028).3620.8179
  • info@vuletech.com

Hệ thống chế biến và xử lý khoai tây chiên Dal Bhujia

Dự án 9: Hệ thống chế biến và xử lý khoai tây chiên Dal Bhujia

  1. Hoàn thành dự án trọn gói cho nhà máy chế biến Dal Bhujia
  2. Vận chuyển nguyên vật liệu và rửa bằng hệ thống chuyển thủy lực, trong đó nguyên liệu được rửa và chuyển tải trong hệ thống chuyển thủy lực
  3. Vận chuyển Dal, Hệ thống vận chuyển khí nén, hệ thống máy xay mịn, silo có bố trí cấp liệu sản phẩm và máy trộn
  4. Dự án trọn gói xử lý khoai tây chiên
  5. Băng tải xử lý khoai tây chiên, máy cấp liệu Vibro với hệ thống sắp xếp bộ tách để đưa sản phẩm vào hệ thống đóng gói nhiều dây chuyền

Ngành Công Nghiệp

Quy Trình Thực Phẩm

Lĩnh Vực

Quy Trình Tự Động Hóa

Khu Vực

Ấn Độ

cybernetik
vận chuyển container bằng sà lanvận chuyển hàng hóa bằng sà lan
(028).3620.8179 VULETECH @VuLeTechnologyCompanyLimited @0908006188