• (028).3620.8179
  • info@vuletech.com

Hệ thống đóng gói sản phẩm tự động

Dự án 10: Hệ thống đóng gói sản phẩm tự động

cybernetik
  1. Hệ thống tự động đóng gói cho bột sữa vào túi giấy
  2. Xây dựng SS304 với quy định GMP

Ngành Công Nghiệp

Quy Trình Thực Phẩm

Lĩnh Vực

Quy Trình Tự Động Hóa

Khu Vực

Ấn Độ

vận chuyển container bằng sà lanvận chuyển hàng hóa bằng sà lan
(028).3620.8179 VULETECH @VuLeTechnologyCompanyLimited @0908006188