• (028).3620.8179
  • info@vuletech.com

Thiết bị bếp cho nhà máy chế biến kẹo

Dự án 11: Thiết bị nhà bếp cho nhà máy chế biến kẹo

  1. Thiết bị nhà bếp dựa trên PLC tự động cho hệ thống nhà máy kẹo
  2. Hệ thống tích hợp với bể chứa glucose, bể chuẩn bị mẻ, bể chứa xi-rô chính, bể chứa dung dịch kẹo cao su và các máy bơm chuyển
  3. Xây dựng SS304 với quy định GMP

Ngành Công Nghiệp

Quy Trình Thực Phẩm

Lĩnh Vực

Tự Động Hóa Quy Trình

Khu Vực

Ấn Độ

cybernetik
vận chuyển container bằng sà lanvận chuyển hàng hóa bằng sà lan
(028).3620.8179 VULETECH @VuLeTechnologyCompanyLimited @0908006188