• (028).3620.8179
  • info@vuletech.com

Trọn gói sản xuất bột dược phẩm

Dự án 12: Trọn gói sản xuất bột dược phẩm

cybernetik
  1. Tích hợp tổng thể từ xử lý nguyên liệu thô đến đóng gói túi
  2. Tích hợp lưu trữ xi-lô, máy tiệt trùng, hệ thống làm lạnh bột, máy vận chuyển bột và máy đóng bao
  3. Hoàn thành xây dựng SS316 và tài liệu GMP

Ngành Công Nghiệp

Dược Phẩm

Lĩnh Vực

Tự Động Hóa Quy Trình

Khu Vực 

Ấn Độ

vận chuyển container bằng sà lanvận chuyển hàng hóa bằng sà lan
(028).3620.8179 VULETECH @VuLeTechnologyCompanyLimited @0908006188