• (028).3620.8179
  • info@vuletech.com

Thiết bị cân đầu cuối cân thực phẩm hợp vệ sinh cung cấp tích hợp liền mạch cho các quy trình đáng tin cậy và có thể truy xuất data

Giải pháp đầu cuối quy mô thực phẩm

Các quy định và xu hướng chế biến hiện nay của ngành công nghiệp thực phẩm không chỉ yêu cầu các sản phẩm an toàn và có thể truy xuất nguồn gốc mà còn cả thiết bị sản xuất được thiết kế hợp vệ sinh và tối ưu hóa quy trình. Thang đo ICS – ICS629, ICS639, ICS649 và ICS669 – kết hợp cả hai. Khả năng kết nối và tùy chọn linh hoạt cho phép những cân thực phẩm này được tích hợp liền mạch vào quy trình sản xuất của bạn. Tất cả các giải pháp cân thực phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn thiết kế hợp vệ sinh quốc tế và sẽ được cấu hình riêng theo nhu cầu của bạn.

vận chuyển container bằng sà lanvận chuyển hàng hóa bằng sà lan
(028).3620.8179 VULETECH @VuLeTechnologyCompanyLimited @0908006188