• (028).3620.8179
  • info@vuletech.com

VisionPro Vidi

Phần mềm học sâu (Deep Learning) cải tiến giải quyết các ứng dụng kiểm tra phức tạp

VisionPro ViDi là phần mềm kiểm tra ngoại quan deep learning tốt nhất trong cùng hệ thống được thiết kế dành riêng cho sản xuất. Đây là một giải pháp phần mềm được kiểm tra, tối ưu hóa và đáng tin cậy dựa trên lĩnh vực dựa trên bộ thuật toán học máy (Machine Learning) hiện đại. Kết hợp công nghệ deep learning với phần mềm VisionPro, VisionPro ViDi giải quyết các ứng dụng phức tạp, tốn thời gian hoặc tốn kém cho các hệ thống kiểm tra ngoại quan truyền thống.

VisionPro ViDi kết hợp thư viện công cụ thị giác máy (machine vision) toàn diện với các công cụ deep learning tiên tiến bên trong khung triển khai và phát triển chung. Phần mềm giúp đơn giản hóa sự phát triển của các ứng dụng kiểm tra ngoại quan biến đổi cao.

VisionPro ViDi là phần mềm tầm nhìn học sâu tốt nhất trong lớp được thiết kế dành riêng cho sản xuất. Đây là một giải pháp phần mềm được kiểm tra, tối ưu hóa và đáng tin cậy dựa trên lĩnh vực dựa trên bộ thuật toán học máy hiện đại. Kết hợp công nghệ học sâu với phần mềm VisionPro, VisionPro ViDi giải quyết các ứng dụng phức tạp, tốn thời gian hoặc tốn kém cho các hệ thống thị giác máy truyền thống.

VisionPro ViDi kết hợp thư viện công cụ thị giác máy toàn diện với các công cụ học sâu tiên tiến bên trong khung triển khai và phát triển chung. Nó đơn giản hóa sự phát triển của các ứng dụng tầm nhìn biến đổi cao.

Giao diện lập trình linh hoạt

Thông qua môi trường lập trình đồ họa, VisionPro ViDi cho phép các kỹ sư xây dựng các giải pháp deep learning linh hoạt, tùy biến cao phù hợp với từng nhu cầu cụ thể. Bằng cách khai thác sức mạnh của PC dựa trên Windows với GPU, phần mềm có thể xử lý hàng trăm hình ảnh mỗi phút. Các lập trình viên có thể xây dựng các giải pháp đầu cuối để phù hợp với yêu cầu cá nhân của họ.

Tích hợp đơn giản hóa trong một môi trường chung

Người dùng có thể lựa chọn nhiều loại khác nhau của các công cụ thị giác máy (machine vision) truyền thống bên cạnh các công cụ deep learning cải tiến. VisionPro ViDi cung cấp quyền truy cập vào cả hai bộ công cụ VisionPro và ViDi thông qua tích hợp chương trình, cũng như thông qua giao diện phát triển đồ họa Cognex Designer. Từ tích hợp máy cấp thấp đến triển khai HMI dành riêng cho ứng dụng bằng Cognex Designer, VisionPro ViDi cung cấp sự linh hoạt giúp phát triển và tích hợp kiểm tra ngoại quan vào môi trường sản xuất.

Công cụ deep learning đổi mới

VisionPro ViDi cung cấp cho người dùng kiểm tra ngoại quan truyền thống truy cập vào các công cụ deep learning dựa trên thí nghiệm. Các công cụ này được tối ưu hóa để kiểm tra AI trong môi trường sản xuất và yêu cầu các bộ ảnh nhỏ hơn để đào tạo nhanh hơn. GUI thân thiện với người dùng cũng cung cấp một môi trường đơn giản để quản lý và phát triển các ứng dụng. Chọn một trong các công cụ như Blue-Locate, Red-Phân tích, Green-Classify và Blue-Read để giải quyết các ứng dụng quá phức tạp đối với các phương pháp tiếp cận thị giác máy (machine vision) dựa trên quy tắc truyền thống.

vận chuyển container bằng sà lanvận chuyển hàng hóa bằng sà lan
(028).3620.8179 VULETECH @VuLeTechnologyCompanyLimited @0908006188