• (028).3620.8179
  • info@vuletech.com

Hệ thống tích hợp thông minh các phương tiện dẫn đường tự động (AGV)

Đẩy nhanh quá trình sản xuất đồng thời sản xuất linh hoạt và theo nhu cầu với các giải pháp tích hợp thông minh dành cho các phương tiện được dẫn đường tự động.

agv

Được nối mạng thông minh: hệ thống xe dẫn đường tự động

Thời của các cơ sở sản xuất tĩnh đã qua lâu. Các nhà máy sản xuất hiệu quả và bền vững dựa vào các đơn vị di động, được nối mạng thông minh (AGV), hoạt động cùng nhau một cách đồng bộ và đạt được mục tiêu một cách tự chủ. Vì mục đích này, Kuka cung cấp KUKA AIVI, hệ thống điều khiển dựa trên AI giúp kết nối mạng sản xuất một cách thông minh và cho phép linh hoạt và sản xuất với năng suất tối đa.

Hoàn toàn tự động, linh hoạt và có thể mở rộng

Sự đa dạng khác nhau và kích thước dao động đòi hỏi các cơ sở sản xuất đa năng. Các giải pháp tích hợp thông minh cho các hệ thống xe được dẫn đường tự động cho phép sản xuất tự động và linh hoạt có thể được mở rộng để đáp ứng nhu cầu. Tùy thuộc vào yêu cầu sản xuất, Kuka cung cấp hệ thống sản xuất và nội bộ hoàn toàn tự động hoặc một phần.
Tích hợp hệ thống: mọi thứ từ một nguồn duy nhất
Với danh mục dịch vụ toàn diện, Kuka tích hợp hệ thống sản xuất sáng tạo: từ tư vấn, thiết kế và xây dựng nhà máy, hệ thống điều khiển thông minh KUKA AIVI được lập trình để phù hợp với ứng dụng, quản lý dự án, tích hợp bao gồm phân tích rủi ro và tài liệu CE cũng như vận hành đến dịch vụ sau bán hàng.

vận chuyển container bằng sà lanvận chuyển hàng hóa bằng sà lan
(028).3620.8179 VULETECH @VuLeTechnologyCompanyLimited @0908006188