• (028).3620.8179
  • info@vuletech.com
CS AR-93V024

CS AR-94VU12

Mô-đun an toàn sàn thang máy với EN 81

Các tính năng chung

Chức năng: Giám sát hoạt động của thang máy với sàn, theo các tiếp điểm an toàn EN81, Category 4, PL e, SIL 3, 2NO (CS AR-94)
Thiết bị đầu cuối: Đinh vít
Nguồn: 12Vdc
vận chuyển container bằng sà lanvận chuyển hàng hóa bằng sà lan
(028).3620.8179 VULETECH @VuLeTechnologyCompanyLimited @0908006188