• (028).3620.8179
  • info@vuletech.com
NG 2D1D411A-F30

Công tắc an toàn Pizzato với khóa liên động Solenoid có RFID NG 2D1D411A-F30

Tính năng chung

Chứng chỉ bảo vệ: IP67 theo EN 60529 và IP69K theo ISO 20653
Cấu hình bên ngoài: Không có thiết bị
Vỏ: Vỏ kim loại, ba đầu vào ống dẫn M20x1,5 có ren
Phần đầu: xoay được
Phương pháp làm việc: Phương pháp làm việc D, bộ truyền động khóa có điện từ bị ngắt điện
Đầu vào và đầu ra: 2 đầu vào an toàn IS1-IS2, 2 đầu ra an toàn OS1-OS2,  1 đầu ra tín hiệu O3: lắp bộ truyền động, 1 đầu ra tín hiệu O4: bộ truyền động bị khóa, Đầu vào I4 hoặc IE1-IE2 để kích hoạt điện từ, 1 đầu vào I3: lập trình/đặt lại bộ truyền động
Hệ điều hành kích hoạt đầu ra an toàn: Chế độ kích hoạt 1: đầu ra an toàn hoạt động khi bộ truyền động được lắp và khóa
Thiết bị truyền động: Hoàn thiện với bộ truyền động đa năng có mức mã hóa thấp VN NG-F30
Loại kết nối: Không có đầu nối
Type File
General Catalog ZE_GCS05A22-ENG_169-184
2D File ZF_DXF_NG_2D1Dxx1A
2D File ZF_DXF_VN_NG-F3x
Operating instructions ZE_FOG99-EU
vận chuyển container bằng sà lanvận chuyển hàng hóa bằng sà lan
(028).3620.8179 VULETECH @VuLeTechnologyCompanyLimited @0908006188