• (028).3620.8179
  • info@vuletech.com
NS D4CE1SRK-F41N004

Công tắc an toàn có khóa và thiết bị điều khiển tích hợp, có bộ truyền động NS D4CE1SRK-F41N004

Tính năng chung

Vỏ: Vỏ công nghệ polyme
Phương pháp làm việc:  Phương pháp làm việc D, bộ truyền động khóa có điện từ bị ngắt điện
Chế độ 1: Đầu ra an toàn của hệ điều hành hoạt động với chức năng bảo vệ bị khóa
Đầu vào và đầu ra : 2 đầu vào an toàn IS1-IS2,  2 đầu ra an toàn OS1-OS2,  1 đầu ra tín hiệu O3: lắp bộ truyền động, 1 đầu ra tín hiệu O4: bộ truyền động bị khóa, 2 đầu vào kích hoạt điện từ IE1-IE2,  1 đầu vào lập trình/đặt lại I3
Phát hành phụ trợ với định hướng thay đổi: Nút nhả vít phía trước và nút nhấn khẩn cấp phía sau
Hướng kết nối đầu ra: Cáp hoặc đầu nối ở phía dưới
Thiết bị truyền động:  Hoàn thiện với bộ truyền động với mức mã hóa cao VN NS-F41
Cấu hình nút: 4 thiết bị
Vị trí 1:  1 nút bấm xanh 1NO
Vị trí 2:  1 nút bấm màu đỏ 1NO
Vị trí 3:  1 nút bấm màu trắng 1NO
Vị trí 4: Công tắc chọn 2 vị trí 1NO
Chỉ số bảo vệ: IP65 theo EN 60529
Loại kết nối: Hai đầu nối M12 (12 cực + 12 cực)

Type File
General Catalog ZE_GCS05A22-ENG_185-202
2D File ZF_DXF_VN_NS-Fxx
2D File ZF_DXF_NS_xxAZxSxK
Operating instructions ZE_FOG125-EU
vận chuyển container bằng sà lanvận chuyển hàng hóa bằng sà lan
(028).3620.8179 VULETECH @VuLeTechnologyCompanyLimited @0908006188