• (028).3620.8179
 • info@vuletech.com

World Class Management – Sản Xuất Chuẩn Thế Giới

Ngày nay, với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt và xu hướng của cách mạng công nghiệp 4.0 – Industrial IoT, tinh gọn và tối ưu hóa bộ máy vận hành sản xuất là một lựa chọn cấp thiết. Hầu như các doanh nghiệp đều hướng mình đến sản xuất chuẩn thế giới, vậy sản xuất chuẩn thế giới là gì và có ảnh hưởng như thế nào đến doanh nghiệp, mọi người theo dõi bên dưới nhé.

 

I. Khái niệm về sản xuất chuẩn thế giới

 World Class Management (WCM) – Sản xuất chuẩn thế giới là một hệ thống sản xuất có cấu trúc và tích hợp, bao gồm tất cả các quy trình sản xuất trong công ty và toàn bộ tổ chức từ lãnh đạo đến công nhân trong nhà máy. WCM thường được dại diện như một tòa nhà với 10 trụ cột kỹ thuật và 10 quản ý phải được quản lý đúng cách để nâng hệ thống sản xuất lên một tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới.

WORLD CLASS MANAGEMENT

II. Các tiêu chuẩn kỹ thuật của mô hình sản xuất chuẩn thế giới

1. Những tiêu chuẩn kỹ thuật của mô hình sản xuất chuẩn thế giới

WCM là mô hình kết hợp sản xuất tinh gọn – Lean Manufacturing, hiệu quả, tiết giảm chi phí và linh hoạt thông qua tiếp cận theo quy trình, đặt ra mục tiêu chuẩn để doanh nghiệp tuân theo.

 • Các tiêu chuẩn kỹ thuật của mô hình WCM:
 • Làm đúng ngay từ đầu ( Doing it right first time)
 • Bảo trì năng suất toàn diện (Total productive maintenance)
 • Quản lý trực quan (Visual Management)
 • Không sản phẩm lỗi (Zero defects)
 • Sản xuất theo đơn đặt hàng (Make to order)
 • Đúng thời hạn (Just in time)
 • Lao động đa kỹ năng (Multi-skilled employees)
 • Quy trình kiểm soát thống kê (Statistical process control)
 • Đổi sản phẩm nhanh (Quick change-over)

2. Cách giúp một công ty trở thành “sản xuất chuẩn thế giới”:

 • Năng suất của người lao động (cải tiến)
 • Đào tạo và phát triển nhân viên
 • Giao tiếp cởi mở giữa quản lý và nhân viên
 • Quyền lợi nhân viên và điều kiện cần
 • Quy tắc ứng xử tại nơi làm việc
 • Giải quyết xung đột
 • Sự hài lòng của nhân viên
 • Sắp xếp linh hoạt
 • Quan hệ quản lý-lao động-công đoàn

III. Những yếu tố tạo nên “sản xuất chuẩn thế giới”:

Sản xuất chuẩn thế giới - WCM - World Class Management

Những yếu tố khác:

Sản xuất chuẩn thế giới - WCM - World Class Management

IV. Doanh nghiệp cần gì để phát triển theo sản xuất chuẩn thế giới:

 • Chiến lược phân tích cạnh tranh: hiệu quả chi phí trong hoạt động, tốc độ tiếp cận thị trường, ưu thế về nghiên cứu và phát triển, không có lỗi, quản lý đơn hàng theo thời gian thực, v.v…)
 • Chuỗi sản xuất và cung ứng: lập kế hoạch hợp tác, dự báo và bổ sung, hợp tác sản xuất và thiết kế sản phẩm, hàng tồn kho do nhà cung cấp quản lý, v.v…
 • Chiến lược tùy chỉnh: xây dựng theo đơn đặt hàng, sản xuất hàng loạt tùy chỉnh, tìm nguồn cung ứng và sản xuất toàn cầu, v.v…
 • Các chiến lược thương mại điện tử: quản lý nguồn cung cấp, đặt hàng qua Internet, trạng thái và tính khả dụng của Internet.
 • Hệ thống trả công: lợi nhuận của sản phẩm, mức tồn kho, chi phí sản xuất / phân phối trên mỗi đơn vị, năng suất công nhân, tỷ lệ giữ chân nhân viên, v.v….

V. Công cụ đo lường và ghi lại tiến độ để triển khai WCM:

Yếu tố thành công Công cụ WCM Chỉ số đo lường
1. Kiểm soát chi phí Giao hàng đúng giờ, chất lượng tại nguồn và các công cụ quản lý chuỗi cung ứng. – Giữ hàng tồn kho

– Không có khuyết tật và làm lại

– Chi phí nguyên vật liệu đầu vào

2. Chất lượng Kiểm soát quá trình thống kê, chống đánh lừa để ngăn ngừa sai sót, phân tích các loại và nguyên nhân gây ra lỗi sản xuất.

 

– Tỷ lệ khách hàng quay trở lại

– Tỷ lệ từ chối nội bộ, làm lại và phế liệu

– Hiệu suất chất lượng của nhà cung cấp

3. Tính linh hoạt bên ngoài Giao hàng đúng giờ, chất lượng tại nguồn và các công cụ quản lý chuỗi cung ứng. – Thời gian từ khi khách đặt hàng đến khi giao hàng

– Tần suất giao hàng và độ tin cậy cho khách hàng

4. Tính linh hoạt nội bộ Bố cục di động, quy trình đơn vị, kéo sản xuất, hệ thống tín hiệu Kanban, trao đổi khuôn trong một phút để thay đổi máy nhanh chóng, quản lý chuỗi cung ứng

 

– Thời gian đổi máy

– Kích thước lô và lô

– Mức tồn kho

– Thời gian thông qua nhà máy

– Mức độ sử dụng máy

5. Năng lực thay đổi (Phát triển nguồn nhân lực) – Đa tác vụ

– Đa kỹ năng

– Vòng tròn chất lượng

– Nhóm Kaizen

– Dào tạo

– Dề án khuyến khích

– Mức độ đọc và biết viết

– Mức doanh thu của nhãn hiệu / quản lý

– Tỷ lệ vắng mặt

– Chi phí đào tạo và các loại hình đào tạo

– Phát triển nhân viên

– Đề án đề xuất / cải tiến liên tục

6. Năng lực đổi mới Kỹ thuật đồng thời, kỹ thuật phát triển sản phẩm mới

 

– Chi phí R&D

– Tỷ trọng doanh thu từ các sản phẩm mới

VI. Lợi ích của doanh nghiệp khi hướng đến sản xuất chuẩn thế giới:

 • Cải thiện chất lượng và năng suất, và giảm chi phí bằng cách sử dụng các phương pháp phù hợp và chính xác
 • Họat động tự chủ: Nâng cao năng lực của nhân viên nhà máy tại nơi làm việc; bố trí tổ chức trong các khu vực lao động chuyên sâu và bảo trì trong các khu vực cần chi phí vận hành lớn.
 • Bảo trì chuyên nghiệp: Không có sự cố và giảm thiểu chi phí bảo trì
 • Dịch vụ khách hàng và hậu cần: 100% khách hàng hài lòng, loại bỏ tồn kho và tối đa hóa xử lý nguyên liệu
 • Quản lý sản phẩm và thiết bị sớm: Ra mắt thiết bị hoặc sản phẩm mới để hỗ trợ khả năng cạnh tranh và giảm thiểu chi phí và thời gian dự án
 • Phát triển cá nhân: Giáo dục, đào tạo và nuôi dưỡng nhân viên để làm cho sản xuất chuẩn thế giới trở thành trách nhiệm của mọi người
 • Kiểm soát môi trường và giảm tất cả các tác động xấu đến môi trường từ hoạt động của công ty.
vận chuyển container bằng sà lanvận chuyển hàng hóa bằng sà lan
(028).3620.8179 VULETECH @VuLeTechnologyCompanyLimited @0908006188