• (028).3620.8179
  • info@vuletech.com

Cảm Biến Hình Ảnh Trong Tự Động Hóa Nhà Máy

Cảm biến hình ảnh (Vision Sensor) giải quyết các công việc kiểm tra lặp đi lặp lại một cách nhanh chóng và khách quan. 

Cảm biến thị giác là một phần của hệ thống thị giác máy được thiết kế để thực hiện các ứng dụng chống lỗi đơn giản, chẳng hạn như kiểm tra có mặt/vắng mặt và đưa ra kết quả đạt/không đạt trong môi trường không có cấu trúc. Cảm biến hình ảnh kết hợp khả năng chụp ảnh của máy ảnh với khả năng xử lý của máy tính để đưa ra quyết định về một bộ phận hoặc sản phẩm được sản xuất, bao gồm cả vị trí, chất lượng và tính đầy đủ.

Cảm biến tầm nhìn có thể phát hiện các bộ phận cụ thể trong một vùng quan tâm rộng và có thể thực hiện điều đó một cách linh hoạt khi các bộ phận di chuyển dọc theo dây chuyền. Cảm biến tầm nhìn có thể phát hiện mục tiêu theo mẫu, tính năng và màu sắc. Hầu hết các cảm biến thường hỗ trợ một số phương thức giao thức  để giao tiếp với thiết bị ngược dòng và xuôi dòng và thông báo cho các hệ thống xem một bộ phận có mặt hay vượt qua kiểm tra hay không.

Xem thêm: COGNEX ĐỨNG ĐẦU MACHINE VISION VÀ BARCODE READER

vận chuyển container bằng sà lanvận chuyển hàng hóa bằng sà lan
(028).3620.8179 VULETECH @VuLeTechnologyCompanyLimited @0908006188