• (028).3620.8179
  • info@vuletech.com

Hệ điều hành và công cụ

Bổ sung cho các sản phẩm PC công nghiệp Beckhoff

Phần mềm máy tính công nghiệp và các công cụ của Beckhoff được điều chỉnh tối ưu cho các nhu cầu công nghiệp. Các thành phần riêng lẻ bổ sung cho nhau để tạo thành một giải pháp hệ thống hoàn hảo. Hệ điều hành Beckhoff là cơ sở đáng tin cậy cho phần mềm tự động hóa TwinCAT. Việc bảo trì và vận hành của họ được tạo điều kiện thuận lợi bởi các công cụ được cung cấp.

Hệ điều hành Beckhoff

Hệ điều hành Beckhoff có sẵn và đáp ứng các yêu cầu cao của ngành công nghiệp tự động hóa.

Hệ điều hành phải cung cấp cơ sở ổn định cho các ứng dụng thời gian thực trong phần mềm tự động hóa TwinCAT. Do đó, Beckhoff chỉ tích hợp các thành phần phần mềm trong hệ điều hành đáp ứng các yêu cầu này và đưa chúng vào các tình huống kiểm tra nghiêm ngặt. Do đó, các hệ thống chạy một cách đáng tin cậy. Vì hệ điều hành được mua từ cái gọi là kênh nhúng, chúng có các thuộc tính không đổi và không phải nâng cấp chức năng. Các quy trình cài đặt tự động trong sản xuất PC công nghiệp cho phép chất lượng hàng đầu của hệ điều hành và nhanh chóng giới thiệu các khả năng thích ứng tối ưu hóa hệ thống.

hệ điều hành beckhoff

Công cụ Beckhoff

Các công cụ của Beckhoff cho phép bảo trì phần mềm Máy tính Công nghiệp theo cách thức tối ưu phù hợp với nhu cầu công nghiệp.

Các công cụ Beckhoff được thiết kế phù hợp với việc sử dụng các hệ thống Beckhoff và mang lại tính linh hoạt cao trong môi trường công nghiệp. Việc sử dụng các thành phần chất lượng cao làm cho các công cụ cực kỳ chắc chắn và thoải mái khi cầm.

vận chuyển container bằng sà lanvận chuyển hàng hóa bằng sà lan
(028).3620.8179 VULETECH @VuLeTechnologyCompanyLimited @0908006188