• (028).3620.8179
  • info@vuletech.com
CS AR-93V024

CS AR-93V024

Mô-đun an toàn thang máy với EN 81

Các tính năng chung

Chức năng: Giám sát hoạt động của thang máy với tầng, theo EN81, Danh mục 4, PL e, SIL 3, 3NO tiếp điểm an toàn, phụ trợ 1NC (CS AR-93)
Thiết bị đầu cuối: Đinh vít
Nguồn: 24 Vac / dc
(028).3620.8179 VULETECH @VuLeTechnologyCompanyLimited @0908006188