• (028).3620.8179
  • info@vuletech.com
SR AD40ALK

SR AD40ALK

Cảm biến từ được mã hóa

Các tính năng chung

Vỏ: Vỏ polyme, kết nối bên trái

Khối tiếp điểm: 2NC (cửa đóng)

Loại cáp hoặc đầu nối: Đầu nối M8, 4 cực

Bộ truyền động: Không có

(028).3620.8179 VULETECH @VuLeTechnologyCompanyLimited @0908006188