• (028).3620.8179
  • info@vuletech.com

Bộ điều khiển nhiệt độ dòng Concert ™

Bộ điều khiển nhiệt độ Concert là một phương tiện dễ dàng, tiết kiệm để tăng công suất và tính linh hoạt của dung tích nồi nấu chảy. Sử dụng bộ điều khiển nhiệt độ Concert, một nồi nấu chảy keo độc lập có thể điều chỉnh đồng thời ba kênh đốt cháy.

Bộ điều khiển nhiệt độ Concert cơ bản điều chỉnh tối đa ba kênh đốt cháy cho mỗi nồi nấu chảy. Bộ điều khiển nhiệt độ Concert mở rộng có thể điều chỉnh tối đa năm kênh đốt cháy cho mỗi nồi nấu chảy.

  • Giảm sự suy giảm chất kết dính và than với chế độ chờ.
  • Đơn giản hóa việc thiết lập và vận hành với giao diện người dùng màn hình cảm ứng Optix ™ trực quan.
  • Đặt giới hạn nhiệt độ trên và dưới cho từng kênh.
  • Tối ưu hóa năng lực sản xuất và sử dụng nguyên liệu
(028).3620.8179 VULETECH @VuLeTechnologyCompanyLimited @0908006188