• (028).3620.8179
  • info@vuletech.com

ỨNG DỤNG COGNEX CHO NGÀNH F&B (PHẦN 4)

cognex for f&b

Vision trong quá khứ

  • Vision thường bị nghi ngờ làm mất năng suất làm việc

Công nghệ Deep Learning là gì?

Deep Learning cho ngành F&B

Ứng dụng Deep Learning: Kiểm tra dị vật sản phẩm

Ứng dụng: Kiểm tra bên ngoài/ Kiểm tra thành phần

Ứng dụng Deep Learning: Phân loại thành phần

Ứng dụng Deep Learning: Kiểm tra & Phân loại Sôcôla

Ứng dụng Deep Learning: Kiểm tra cổ chai

Ứng dụng: Kiểm tra dị vật trong chai

Ứng dụng: Thử thách OCR

Ứng dụng: Thử thách OCR

Ứng dụng: Thử thách OCR trên phần kim loại

TẠI SAO LỰA CHỌN COGNEX ?

(028).3620.8179 VULETECH @VuLeTechnologyCompanyLimited @0908006188