• (028).3620.8179
  • info@vuletech.com

ỨNG DỤNG COGNEX CHO NGÀNH DƯỢC VÀ Y TẾ (PHẦN 1)

Các giải pháp machine vision tiên tiến cho ngành dược phẩm và y tế

Hệ thống Vision Cognex 2D

Hệ thống Vision Cognex 3D

Cognex Barcode Readers

Bộ xác nhận mã vạch Cognex

Cognex Deep Learning

Ứng dụng: Mã nhỏ và bị hỏng

Ứng dụng: Mã vạch với bao bì

Ứng dụng: Đọc nhiều mã vạch

Ứng dụng: Nhãn OCR và OCV

Các tính năng chính của DataMan 475V

Phần mềm nâng cao

Tính linh hoạt tối đa

(028).3620.8179 VULETECH @VuLeTechnologyCompanyLimited @0908006188